tomter

t1.jpg

Fakta om tomt

Tomt: 38 000 m²

Overtagelse: Omgående

Nybygg:
Det kan tilbys nybygg tilpasset leietakers behov på opptil 10.000 kvm fotavtrykk på sideliggende tomter godt eksponert mot Gamle Drammensveg, tilførselsveg til Liertoppen kjøpesenter, samt delvis eksponering mot E18.

Tomteriss.png