2 hovedbygget

Fakta om eiendommen

Type lokale

Kontor/lager/produksjon med med høyder fra 5,5 til 17 meter.

Areal: Fra 300 m² - 2 600 m²

Ant. p-plaser: 200

Overtagelse: Omgående

Byggeår: 1991 - 2000

Fasiliteter

Ventilasjon, Alarm, Bredbåndstilknytning, Parkering, Kjøreport, Heis, Kantine

Les mer

BESKRIVELSE
Liertoppen Næringspark utvikles fortløpende for å kunne tilfredsstille leietakeres ulike behov:
- Utleie “as-is” av eksisterende bebyggelse
- Utleie av skreddersydde/tilpassede arealer for leietakers behov
- Konkurranssedyktige leiebetingelser
- Strategisk god beliggenhet for virksomheter med behov for kombinasjonsarealer
- Nybygg på inntil 10.000 kvm på tilleggstomt
- Utleie prioriteres til mellomstore og store aktører som har behov fra 200 m² og oppover.
- Salg av tomteparseller kan også vurderes
- Bedriftenes profilering i Liertoppen Næringspark vil bli sikret gjennom samordnet skiltplan for eiendommen.
 
REGULERINGSFORHOLD
Kontor/lager/logistikk/verksted/storhandel

 

STANDARD / TEKNISKE OPPLYSNIINGER
Lager- og produksjonsbygg er oppført i perioden 1989-1991. Kontorbygg og tilbygg til lager- og produksjonsbygg er oppført i 1998. Bygningsmassen er svært godt vedlikeholdt. Tegninger av arealer for utleie ligger nedlastbart i denne annonsen.

 

LOKALENE / INNHOLD

Helautomatisert høytlager:

Ca. 1 100 kvm. 20 meters takhøyde og 3 uttak med ca. 4400 palleplasser. Det er også tilstøtende varemottak med 3 lasteramper. Se egen annonse 

 

Lager  / Produksjon  / Lab / Kontor:
Totalt Ca. 14 400 kvm - mange delbare arealer. Større og åpne haller med opptil 5,5 m fri takhøyde i 1. etasje. Bygget er svært fleksibelt i forhold til oppdeling og innsetting av porter og lasteramper. Lagerbyggets 2. og 3. etasje inneholder en kombinasjon av lager- og kontorarealer. Bygget har 2 stk vareheiser (i hver sin ende) med 5 tonns løftekapasitet. Utover ovennevnte finnes det diverse kjellerarealer tilgjengelig for arkivlagring o.l.