1 kontorbygget

Fakta om eiendommen

Type lokale

Moderne kontorlokaler

Areal: Fra 300 m² - 2 700 m²

Ant. p-plaser: 200

Overtagelse: Omgående

Byggeår: 1991 - 2000

Fasiliteter

Ventilasjon, Alarm, Bredbåndstilknytning, Parkering, Kjøreport, Heis, Kantine

Les mer

BESKRIVELSE
Liertoppen Næringspark utvikles fortløpende for å kunne tilfredsstille leietakeres ulike behov:
- Utleie “as-is” av eksisterende bebyggelse
- Utleie av skreddersydde/tilpassede arealer for leietakers behov
- Konkurranssedyktige leiebetingelser
- Strategisk god beliggenhet for virksomheter med behov for kombinasjonsarealer
- Nybygg på inntil 10.000 kvm på tilleggstomt
- Utleie prioriteres til mellomstore og store aktører som har behov fra 200 m² og oppover.
- Salg av tomteparseller kan også vurderes
- Bedriftenes profilering i Liertoppen Næringspark vil bli sikret gjennom samordnet skiltplan for eiendommen.
 
REGULERINGSFORHOLD
Kontor/lager/logistikk/verksted/storhandel

 

STANDARD / TEKNISKE OPPLYSNIINGER
Lager- og produksjonsbygg er oppført i perioden 1989-1991. Kontorbygg og tilbygg til lager- og produksjonsbygg er oppført i 1998. Bygningsmassen er svært godt vedlikeholdt. Tegninger av arealer for utleie ligger nedlastbart i denne annonsen.

 

LOKALENE / INNHOLD

Solid kontorbygning fra 1998. BTA 2980 m² fordelt på 3 like etasjer à 821 m² BTA + arkivkjeller/garderobe. Kontorbygget har heisløp som går til alle etasjer. Kontorbygget vil med mindre tilpasninger inneha moderne og arealeffektive kontorlokaler. Bygget er i hovedsak innredet med cellekontorer og i tillegg  konferanse- og kantineavdeling i deler av 3. etasje, resepsjonsområde og lager/verksted i 1. etasje. Bygget har solid teknisk infrastruktur. Ventilasjonsanlegget har kjøling- og varmegjennvinning. Kontorbygget har også et lager i 1. etasje på omlag 160 m² med egen inngang/dobbeldør fra bakkeplan. Det er mulighet for flott takterasse med utsikt over kantineområdet.